Index

Name Email Case's name Request's content Date Is replied Action
Vân Anh anh.nguyen.adb@gmail.com De Heus CMS and Mobile App Xin chào Sioux, HIện tại bên công ty mình làm mảng sản xuất thức ăn cho gia xúc và cũng đang có ý định làm một sản phẩm app tương tự, bên bạn có thể liên hệ báo giá và tiến độ đối với dự án DE HEUS CMS AND MOBILE APP các bạn đã làm không? Bạn có thể liên hệ mình qua mail trên hoặc số điện thoại 01676642261, Hoặc sắp xếp một buổi skype 2 bên gặp mặt trao đổi thêm nhé. Rất muốn được hợp tác với bên bạn 29-8-2018 14:22:08

Mark as replied

Delete

a s@gmail.com CAR POOLING PLATFORM s 14-3-2019 15:15:13

Mark as replied

Delete